Yönetim Kurulu

Özel Yetenekliler

Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadrosu


Müdür: Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL (e-mail)

Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Seray OLÇAY (e-mail)


Özel Yetenekliler

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu


 

Üye Birim
Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL Özel Yetenekliler Eğitimi ABD.
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Özel Yetenekliler Eğitimi ABD.
Prof. Alper MÜFETTİŞOĞLU Ankara Devlet Konservatuvarı-Müzik Bölümü              
Prof. Dr. Arif ÖZER Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD.
Dr. Öğretim Üyesi Nazan SEZEN YÜKSEL Matematik Eğitimi ABD.
Doç. Zuhal BAYSAR BOERESCU Resim Bölümü
Arş. Gör. Dr. Esra DEMİRAY Matematik Eğitimi ABD.