Yönetim

Özel Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetimi


Müdür: Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR

seldaozdemir@hacettepe.edu.tr