Merkezin Amacı


Merkezin amacı, özel yetenekli bireylerin belirlenmesi (tarama-tanılama), eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, gelişimlerinin izlenmesi ve topluma, ailelerine ve kendilerine yararlı kişiler olarak gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

Öğrencilerin projeler, ürünler ve fikirler geliştirmeleri ve bunların toplumsal bir faydaya dönüşmesinin sağlanması da merkezin amaçları arasındadır. Ayrıca merkez, özel yetenekli bireylerin araştırılması, bu bireylerle ilgili kuram ve uygulamaların geliştirilmesi, var olan uygulamaların iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi, toplumun özel yeteneklilik ve özel yetenekliler konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunur. Merkez, özel yetenekli bireylerin çevrelerine (aile, öğretmen, işveren vb.) de destek verir.