Projeler

Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından ''Yetenek Testleri Geliştirilmesi'' Projesi için çalışmalar başlatılmıştır. Proje kapsamında, zeka testi, üst düzey düşünme becerilerine ilişkin testler ve özel yeteneklilerin tanılanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.