Türkiye’de Özel Yeteneklilerin Gelişimi Hangi Özellikler Açısından Sağlanmalı? 1116 Kişi Ne Dedi?

Türkiye'de yapılan bir çalışmanın bulguları üç ayrı grup (öğretmen, öğrenci ve veli) için ayrı ayrı iki tabloda sunulacaktır. İlk olarak özel yetenekli öğrencilerin bilişsel ve psikomotor öğrenme alanları ile ilgili özelliklere ilişkin görüşleri sunulacaktır. Tablo 4 özel yetenekli öğrencilerin bilişsel ve psikomotor öğrenme alanları ile ilgili özelliklere ilişkin görüşlerini sunmuştur.

 

Tablo 1’de ifade edilen özelliklere bakıldığında özel yetenekli öğrencilerin “müzik becerisi, resim becerisi, dans becerisi, rol yapma, ev ekonomisi ve ev yönetimi” konularında gelişimi diğer bilişel ve psikomotor özelliklere göre daha az önemli gördükleri belirlenmiştir. Bu becerilerin katılımcıların %65’inden daha azı tarafından önemli ve çok önemli kategorilerinde belirtildiği görülmüştür. Her ne kadar bu beceriler için yüzde değerleri %40’ın üzerinde olsa da öncelikler açısından diğer becerilerden daha az öncelikli oldukları ifade edilebilir. Öğrencilerin duyuşsal ve sosyal öğrenme alanlarındaki gelişim özelliklerine ilişkin görüşleri ise tablo 2’te sunulmaktadır.

Tablo 2'de sunulan sosyal ve duyuşsal öğrenme alanına ilişkin özelliklerin tamamı öğrencilerin büyük bir oranı tarafından geliştirilmesi gereken önemli özellikler olarak görülmüştür. Çünkü öğrencilerin %70’inden fazlası bu özellikleri “önemli” ve çok önemli” kategorilerine yerleştirmiştir. İkinci olarak özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin bilişsel ve psikomotor öğrenme alanları ile ilgili özelliklere ilişkin görüşleri sunulacaktır. Tablo 3 özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin bilişsel ve psikomotor öğrenme alanları ile ilgili özelliklere ilişkin görüşlerini sunmaktadır.

BİLSEM öğretmenleri de öğrencilerine benzer şekilde “müzik becerisi, resim becerisi, dans becerisi, rol yapma, sportif aktivite, ev ekonomisi ve ev yönetimi” konularında gelişimi diğer bilişel ve psikomotor özelliklere göre daha az önemli görmektedirler. Öğretmenler’in % 60’ından daha azı bu becerileri “önemli” ve çok öenmli” kategorilerine yerleştirmiştir. Öğretmenlerin duyuşsal ve sosyal öğrenme alanlarındaki gelişim özelliklerine ilişkin görüşleri ise tablo 4’te sunulmaktadır.


BİLSEM öğretmenlerinin büyük bir oranı (%70’inden fazlası), öğrencilerine benzer şekilde duyuşsal ve sosyal alanlarda verilen özelliklerin tamamını geliştirilmesi gereken önemli özellikler olarak görmektedirler. Üçüncü olarak özel yetenekli öğrencilerin velilerinin bilişsel ve psikomotor öğrenme alanları ile ilgili özelliklere ilişkin görüşleri sunulacaktır. Tablo 5 özel yetenekli öğrencilerin velilerinin bilişsel ve psikomotor öğrenme alanlarıı ile ilgili özelliklere ilişkin görüşlerini sunmaktadır. 

Öğrenci velileri de öğretmenler ve öğrenciler gibi “müzik becerisi, resim becerisi, dans becerisi, rol yapma, ev ekonomisi ve ev yönetimi” konularında gelişimi diğer bilişel ve psikomotor özelliklere göre daha az önemli görmektedirler. Burada öğretmenlerin %60’ından daha azı bu becerileri “önemli” ve “çok önemli” kategorilerine yerleştirmişlerdir. Diğer iki alan daki (duyuşsal ve sosyal öğrenme alanları) gelişim özelliklerine ilişkin görüşleri ise tablo 6’da sunulmaktadır


Yine velilerin büyük bir oranı (%70’ten fazlası), öğretmenler ve öğrenciler gibi benzer şekilde duyuşsal ve sosyal alanlarda verilen özelliklerin tamamını geliştirilmesi gereken önemli özellikler olarak görmektedirler.